Ako sa správať počas povinnej karantény.

Ak ste pricestovali domov zo zahraničia, máte povinnosť byť v karanténe spolu s osobami, s ktorými zdieľate domácnosť. Táto povinnosť platí aj ak Vám bol detekovaný pozitívny nález na chorobu COVID-19 a neboli ste hospitalizovaný.

Byť v karanténe znamená, že nesmiete opustiť svoje bydlisko, nesmiete sa stretávať s inými osobami, iba s tými s ktorými žijete v jednej domácnosti.

Karanténa trvá minimálne 14 dní. Podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2020 ste povinný o tejto skutočnosti upovedomiť Obecný úrad vyplnením formulára a zaslaním ho emailom na obecnyurad@velkeulany.sk alebo telefonicky na niektoré z nasledovných čísel: 031 7878 108, 0903 933 043, 0903 767 527.