Kontakty

Komunikácia s Obecným úradom:

Telefonické kontakty:

Obecný úrad:  031 78 78 108, alebo 031 78 78 199
Prednostka: 0903 933 043
Sociálna agenda a podateľňa: 0905 477 054
Matrika: 0904 313 224
Poriadková služba: 0910 979 797

Emailové adresy:

Poriadková služba: poriadkova@velkeulany.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny: podatelna@velkeulany.sk
Prednosta Obecného úradu: prednosta@velkeulany.sk
Miestne dane a poplatky: dape@velkeulany.sk
Odbor životného prostredia: zp@velkeulany.sk
Administrátor stránky: liptak@liptak.sk