Opatrenia pri organizovaní pohrebov na území obce Veľké Úľany.

Z dôvodu obmedzenia šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, obec Veľké Úľany pristúpila k nasledovným opatreniam pri organizovaní pohrebov na území obce Veľké Úľany:

• pohreby budú usporadúvané v exteriéri – výlučne pri hrobovom mieste zosnulej osoby
• samotného obradu sa môže zúčastniť max. 15 osôb – najbližší rodinní príslušníci, ktorí nie sú v karanténe!
• pri vstupe do cintorína a počas obradu treba dodržiavať karanténne opatrenia – každý účastník obradu je povinný chrániť sa rúškom a dodržať 1,5m odstup

Leave a Reply