Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Nagyfödémes Község a temetési szertartásokkal kapcsolatban bevezetett intézkedések.

A koronavírus által okozott COVID – 19 nevű fertőző betegség terjedésének a kockázatával összefüggésben a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának ajánlásával Nagyfödémes Község a temetési szertartásokkal kapcsolatban a következő intézkedéseket foganatosította:

• a temetési szertartás a szabadban, az elhunyt személy sírjánál történik
• a temetési szertartáson max. 15 személy vehet részt – az elhunyt közvetlen hozzátartozói, akik nincsenek karanténban!
• a temetőben és a temetési szertartáson kötelező a szájmaszk viselése és a résztvevők közötti 1,5m-es távolság betartása

Opatrenia pri organizovaní pohrebov na území obce Veľké Úľany.

Z dôvodu obmedzenia šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, obec Veľké Úľany pristúpila k nasledovným opatreniam pri organizovaní pohrebov na území obce Veľké Úľany:

• pohreby budú usporadúvané v exteriéri – výlučne pri hrobovom mieste zosnulej osoby
• samotného obradu sa môže zúčastniť max. 15 osôb – najbližší rodinní príslušníci, ktorí nie sú v karanténe!
• pri vstupe do cintorína a počas obradu treba dodržiavať karanténne opatrenia – každý účastník obradu je povinný chrániť sa rúškom a dodržať 1,5m odstup